ماهواره فنگ یوان که مجهز به ۱۱ سنسور سنجش از راه دور است اولین ماهواره هواشناسی جهان در حوزه خدمات شهری است.

عمر این ماهواره هشت سال براورد شده است و دمای جو، رطوبت و سایر پارامترهای هواشناسی را برای برنامه های پیش بینی عددی بدست می آورد و ظرفیت پیش بینی آب و هوای چین را بهبود می بخشد. همچنین تغییرات آب و هوایی و پیشگیری و کاهش بلایای هواشناسی، برف و یخبندان جهانی، دمای سطح دریا، بلایای طبیعی و محیط زیست را رصد خواهد کرد.

علاوه بر این ماهواره فنگ یوان محیط خورشیدی و فضایی و تأثیرات آنها و همچنین داده های یونوسفر را برای پاسخگویی به نیازهای پیش بینی وضعیت هوا و خدمات پشتیبانی نظارت می کند.

ماهواره و موشک توسط آکادمی فناوری پروازهای فضایی شانگهای ساخته شده است این آکادمی تحت شرکت علوم و فناوری هوافضا چین فعالیت می کند.