حریف پیش روی پرسپولیس در حالی در برابر بهترین خط دفاعی حال حاضر لیگ به میدان می رود که به لحاظ آمار گلزنی از شرایط مناسبی بهره نمی برد.

شاگردان ربیعی تا قبل از بازی برابر شاگردان یحیی گل محمدی آمار ۱۶ گل زده را به نام خود ثبت کرده اند که با توجه به آمار ثبت شده برای تیم های دیگر لیگ برتری، در رده دوم ضعیف ترین خطوط حمله قرار دارد.

قبل از مس که ۱۶ گل زده را به نام خود ثبت کرده است، ماشین سازی تبریز و نفت مسجد سلیمان با ۱۵ گل اولین خط حمله ضعیف لیگ برتر هستند و مس و نفت آبادان نیز با ۱۶ گل رتبه دوم را به خود اختصاص داده اند.

حالا باید منتظر ماند و دید خط حمله مس با این آمار چه عملکردی را در برابر بهترین دفاع لیگ برتر از خود ارائه خواهد داد.