صوفی تصریح کرد: او باید کابینه‌ای انتخاب کند که چهار سال همرای‌اش کنند و در این بین اهمیت تیم اقتصادی از دیگر کارشناسان بیش‌تر است؛ چراکه زمانی دولت سیزدهم می‌تواند پاسخگوی مسائل اجتماعی باشد که مشکلات اقتصادی را رفع کرده باشد. وی ادامه داد: باید مشکلات معیشتی مردم جبران شود. چالش‌های اصلی اقتصاد درزمینه تورم، سرمایه گذاری، بورس و نرخ ارز باید برطرف شود. قطعا همه این‌ها به نتیجه مذاکرات و رفع تحریم‌ها باز می‌گرد. این فعال سیاسی با بیان اینکه چالش‌های دولت سیزدهم به بحران ملی تبدیل شده گفت: از نظر مقطعی ما با بحران کم آبی و خشکسالی رو به رو هستیم. این موضوع در خوزستان مسئله آفرین شده است و در زمینه آب شرب مردم مشکلات جدی دارند. هم اکنون شاهد اعتراضاتی بودیم که کشته هم داده است. در صد روز اول رئیس دولت بعدی با این موضوعات درگیر است و باید به مردم پاسخ دهد. وی افزود: در همان صد روز اول مسئله تحریم ها، ارزش پول ملی، بورس و تولید باید مشخص و موانعش برطرف شود. مسئله فساد که خودش مانع اصلی بر سر راه تولید و فعالیت‌های سالم است نیز باید توسط ایشان بررسی و

ریشه کن شود.