وی افزود: به طوری که آنچه تحت عنوان فشار حداکثری علیه ایران است القائات صهیونیست‌ها بود. اکنون چیزی که اتفاق می‌افتد نگرانی صهیونیست‌ها از این است که مواضع خصمانه ترامپ در زمان بایدن ادامه پیدا نکند. از یک‌جهت پیوندهای بایدن با صهیونیست‌ها ضعیف‌تر از دوران ترامپ است.

قناد باشی ادامه داد: از طرف دیگر در آمریکا امکان ادامه دادن سیاست‌های گذشته وجود ندارد و غیرممکن شده است. لذا چیزی که اتفاق می‌افتد این است؛ زمانی که صهیونیست‌ها در آمریکا درخواست می‌کنند که فشارها علیه ایران ادامه پیدا کند نگران شرایط جدیدی هستند که در منطقه و جهان حاکم شده است.

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: لذا اینکه بتوانند در شرایط فعلی باز هم شدت خصومت آمریکا و اخلالگری آشکار آن‌ها را تحقق ببخشند، تردید زیادی وجود دارد. البته آمریکایی‌ها و شخص بایدن خودشان را صهیونیست می‌دانند و متأسفانه حمایت آمریکا از صهیونیست‌ها همواره ادامه داشته است ونمی توانیم بگوییم سیاست‌های خصمانه آمریکا ادامه نخواهد یافت.

او تأکید کرد که لابی صهیونیست از طریق رسانه‌ها، گروه‌های ذی‌نفوذ در کنگره و دیپلماسی فعالی که در مقابل آمریکا به کار می‌گیرند احتمال دارد که آمریکا را مجبور کنند مواضع گذشته خود را علیه ایران ادامه دهد.

قناد باشی در انتها ابراز می‌کند: اکنون موقعیت‌های جهانی مانع این تفکر و سیاست است. اکنون شکاف‌های اجتماعی در آمریکا و افول ابهت آمریکا اجازه این کار را نمی‌دهد. از طرفی جامعه جهانی ادامه سیاست‌های یک‌سویه ترامپ در دنیا را نمی‌پذیرد. بنابراین این دیدار بر اساس انفعال و نگرانی و در واشنگتن نیز چیزی جز ضعف دیده نمی‌شود