اشاره دبیرکل عصائب اهل الحق به حمله بامداد دوشنبه جنگنده‌های آمریکایی به مواضع تیپ ۱۴ سیدالشهدا الحشد الشعبی در مرز عراق با سوریه است که منجر به شهادت ۴ عضو مرزبان الحشد الشعبی در القائم نزدیک بوکمال شد.

الخزعلی افزود: دشمن آمریکایی قتل را آغاز کرد و معرکه را به این سطح رساند. عملیات مقاومت وارد مرحله جدیدی شد و انتقام خون جوانان ما جز با خون سریازان اشغالگر نخواهد بود.

قیس الخزعلی ادامه داد: چشم در برابر چشم، دندان در مقابل دندان و اگر آمریکا به خونریزی ادامه داد ما توان داریم. آمادگی کامل و برنامه ریزی داریم به گونه ای که دشمن از حیث مکان و نوع سلاح انتظار آن را ندارد.