این در حالی است که سالروز تاسیس جمهوری عراق سه روز پیش بود.

برخی منابع غیر رسمی از احتمال حمله تروریست های داعش به منطقه الکرخ و زندان مرکزی الکرخ خبر می دهند؛ جایی که تعدادی از داعشی ها در آن زندانی هستند و گفته می شود داعش قصد دارد آنها را آزاد کند.

ده ها تانک و نفربر وزارت دفاع عراق نزدیک دروازه منطقه سبز در میدان الحریه مستقر شده اند.

برخی منابع آگاه می گویند گروه تروریستی داعش قرار است با افراد انتحاری و خودروهای بمب گذاری شده به اهدافی در بغداد حمله کند.

از سوی دیگر رسانه های عراقی خبر دادند که «ابوحسن الحلفی فرمانده سرایا السلام به گردان های تحت امر خود دستور داده در آمادگی کامل باشند با این احتمال که هر فرمان فوق العاده ای از سوی مقتدا صدر را به اجرا گذارند.»

بر این اساس ، هنوز مشخص نیست آماده باش نیروهای امنیتی و ورود تانک ها و استقرار صدها نیرو در مناطق مختلف بغداد با چه هدفی انجام شده است.