او ادامه داد: رئیس کمیسیون اصل نود در خصوص موضوعات مرتبط به دولت مکاتباتی را با بنده دارد و در موعدهای قانونی پاسخ لازم را به ایشان می دهیم. مواردی بود که نمایندگان محترم یا کمیسیون ها درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس را کردند که به صحن مجلس  آمد و  متاسفانه به نماینده دولت، اجازه صحبت داده نشد و یک طرفه به رای گذاشتند و تصویب کردند و برای قوه قضاییه ارسال شد. پیش بینی من این است که همین چند گزارشی که در مجلس مطرح شد و اجازه دفاع هم به نماینده دولت داده نشد طبق سابقه ای که از قضات شریفی در دستگاه قضایی داریم تردید ندارم که اینها را دستگاه قضایی منع پیگیرد برایشان صادر می‌کند.

حسینعلی امیری بیان کرد:طبق آنچه که در قانون اساسی آمده و دوره ریاست جمهوری را  ۴ ساله قید کرده است دولت تا ۱۴۰۰/۵/۱۲ صلاحیت اداره قوه مجریه را دارد و تاکید آقای رئیس جمهور این است که نباید هیچ کاری تعطیل شود و تا لحظه آخر، اعضای دولت به وظیفه خودشان پایبند باشند و به وظایفشان عمل کنند.

او در ادامه در واکنش به اظهارنظر برخی نمایندگان مبنی بر اینکه پروژه هایی که دولت افتتاح می کند هزینه سازی برای دولت سیزدهم است، گفت: پروژه هایی که درحال افتتاح است پروژه های  کارشناسی شده ای است و معطل کردن آنها معطل کردن صنایع کشور است و به کشور خسارت وارد می کند، اخیرا یکی از نمایندگان تذکری را مطرح کرده بود که طی مکاتبه ای از او خواستار شدم تا اگر اسنادی و یا لیستی دارد، برای من ارسال کند که تاکنون هم پاسخی راجع به آن نامه به من داده نشده است.

حسینعلی امیری مطرح کرد: باید با مسائل منصفانه و عادلانه برخورد کنیم. کشور متعلق به همه ما است فرقی نمی کند که دولت دوازدهم یا دولت سیزدهم بر سر کار باشد. دولت ها تعلق به نظام جمهوری اسلامی دارند. خواهش من این است نمایندگانی که در موضوعی برایشان سوالی پیش می اید قبل از رسانه ای کردن از خود بنده جویا شوند من حتما صادقانه پاسخ آنها را می دهم؛ نباید به گونه ای رفتار کنیم که موجبات دلسردی و ناامیدی مردم فراهم شود. مهمترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی اعتماد مردم است و مردم هم که به نظام تفکیک قوا کاری ندارند مردم به کلیت و یکپارچگی نظام جمهوری اسلامی معتقد هستند. آسیب رساندن به هر بخشی موجب ریزش سرمایه اجتماعی می‌شود.