به گزارش پیک نکا، قیمت هر کیلو میوه دستچین در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است: