بن شبات اعلام کرده است که ماه اوت(مرداد) پس از ۴ سال به طور رسمی، سمت مشاور امنیت ملی ترک خواهد کرد.