تاثیرگذاری ۶۰ درصدی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در برگزاری کنکور

محمدرضا احمدی سنگری، نماینده مردم رشت و سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس درباره تغییرات در روند برگزاری کنکور به خبرنگار برنا گفت:  شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم جدید اتخاذ کرده که تا سال ۱۴۰۲ برگزاری  کنکور با تغییرات همراه باشد.

او افزود: اطلاع کافی از چرایی تصمیم‌گیری شورای انقلاب فرهنگی ندارم، این مقوله در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح نشده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: برای پایه‌های یازدهم و دوازدهم ۶۰ درصد تاثیرگذاری تصمیم‌گیری شده است بنا است تا این پایه‌ها در صورت  کیفی برگزارمی‌شود.

 برگزاری کنکور دو مرحله‌ای عدالت آموزشی را زیر سوال می‌برد

 احمدی سنگری ادامه داد: این روند برگزاری کنکور مناسب نیست، چون در تهران به عنوان پایتخت تجهیزات مهیا و از امکانات مناسب برخوردار است. در این شرایط دانش آموزان محصل در کلانشهرها و برخوردار نمرات بهتری کسب می‌کنند.

 او تاکید کرد: برای مثال دانش آموزان در شهرستان‌ها و مناطق محروم از خدمات مناسب برخوردار نیستند. در این شرایط چگونه از عدالت آموزشی برخوردار شوند؟!

این نماینده مجلس تصریح کرد: بنابراین هر گونه تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی از سوی کمیسیون آموزش مجلس است تا تصمیم جامعی اتخاذ شود.

احمدی سنگری با بیان اینکه این تصمیم‌گیری دارای نقاط مثبت اعم عدم برگزاری آزمون، کاهش استرس‌های کنکور و از بین رفتن مافیای است، ادامه داد: لازم است تا برخی ملاحظات اعمال شود. برای مثال معدل ۱۸  یا ۱۹ برای دانش آموزان تهرانی و ساکن در کلانشهرها و برای دانش آموزان در مناطق کمتر برخوردار شرط معدل با نمره کمتر اعمال شود. ممکن است برخی از داوطلبان مناطق محروم جزو سهمیه دانشگاه‌های صنعتی شریف و امیرکبیر باشند با این تفاسیر عدالت آموزشی رعایت می‌شود.

به گفته او تصمیم‌گیری‌های موجود درباره کنکور ۱۴۰۲ خام است و باید بیش از پیش مورد بررسی قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در پایان تاکید کرد: به باور بنده باید بیش از پیش این مقوله در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تجزیه و تحلیل پرداخته شود البته باید این طرح در کمیسیون مطرح  و نظرات کمیسیون به شکل کارشناسی شده اعمال شود.