او ادامه داد: هنوز سازمان ها بیمه گر مطالبات دانشگاه ها که در حال حاضر نیاز شدید مالی دارند را پرداخت نکردند که در این جلسه با دعوت از سازمان های بیمه گر قول دادند که نسبت به تامین منابع مالی دانشگاه ها این همکاری را داشته باشند.

استاندار تهران عنوان کرد: در بحث انتخابات هم با حضور  نیروهای داوطلب هلال احمر در قالب حامیان بهداشت و کارشناسان رده های معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی، شهید بهشتی و ایران این شرایط را فراهم کردند که در صندوق های شعب اخذ رای رعایت کامل پروتکل بهداشتی داشته باشیم.

او در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به نیاز بیماران کرونایی به اکسیژن خطاب به دستگاه های خدمات رسان گفت: در هیچ شرایطی برق، آب و گاز بیمارستان ها قطع نشود.

محسنی بندپی اظهار کرد: در هفته چهارم خردادماه تقریبا شاهد افزایش بیماران سرپایی بودیم و به گونه ای که با افزایش ۸ درصدی بخش عادی مواجه هستیم.

او افزود: این امر نشان می دهد که کمترین عادی انگاری و غفلت شرایطی را فراهم می کند تا مجبور شویم به محدودیت هایی گذشته برگردیم.

استاندار تهران با اشاره به تعهد دستگاه های خدمات رسان برق و آب و گاز نسبت به عدم قطع خدمات در مراکز درمانی و بیمارستان ها گفت: شرکت های خدمات رسان متعهد شدند تا در هیچ شرایطی برق، آب و گاز بیمارستان ها قطع نشود، چرا که بیماران کرونایی اثربخش ترین و‌ موثرترین نیازی که دارند اکسیژن است.

محسنی بندپی خاطرنشان کرد: هم دستگاه های خدمات رسان مکلف شدند و هم خود دانشگاه ها تمهیدات را اتخاذ کردند تا با مشکلی روبرو نشوند و از این بابت نگرانی وجود ندارد که با قطع اکسیژن یا عدم اکسیژن دهی به بیماران مواجه شویم.