وزیر خارجه سعودی در ادامه نسبت به پرسش‌هایی که ادعا می‌شود در مورد برنامه هسته‌ای ایران بی پاسخ مانده، ابراز نگرانی کرد و گفت: «من فکر می‌کنم که مهم است حتی به رغم ادامه گفتگوهای برجام به این موضوعات مهم نیز به طور جدی پرداخته شود و ما ایران را برای فعالیت‌هایش و همچنین بابت تعهداتش ذیل پیمان منع اشاعه (تسلیحات هسته‌ای) و تعهداتش ذیل برجام مسئول می‌دانیم».

این اظهارات وزیر خارجه سعودی در حالی مطرح می‌شود که ریاض و متحدان آن در منطقه خلیج فارس به اعمال فشار بر تهران با هدف کارشکنی در برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و همچنین برنامه موشک بالستیک ایران ادامه می‌دهند.

در واقع عربستان سعودی یکی از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام است؛ توافقی که این روزها طرف‌های امضاکننده آن (شامل ایران و گروه ۱+۴ به همراه ایالات متحده) می‌کوشند که از طریق گفتگوهای غیرمستقیم در وین، پایتخت اتریش آن را احیا کنند.