در همین رابطه شنیدیم برای بازی حساس جمعه شب شانس مهدی‌ عبدی  بیشتر از آل کثیر است مگر اینکه عیسی بتواند در تمرینات روزهای آینده نظر یحیی گل محمدی را عوض کند.

در شرایط فعلی حضور شهریار مغانلو در ترکیب اصلی پرسپولیس قطعی به نظر می رسد و یحیی باید از بین عبدی و آل کثیر یکی را در کنار شهریار مغانلو قرار دهد. مغانلو سابقه حضور در پیکان را دارد.