راز جنازه یک مرد در عمق دره الماس ایلام چیست؟

 مرد ۵۸ ساله ایلامی بر اثر سقوط از دره الماس مرگ تلخی را تجربه کرد.