– یک عده نمی‌گذارند که تحریم رفع بشود و اینها کاسبان تحریم هستند.

– ما سالانه ۲۰ درصد هزینه تحریم می‌دهیم

– برخی به گونه ای به دولت حمله می کنند که انگار تازه وارد فرودگاه امام خمینی شده اند و هیچ مسؤولیتی در نظام نداشته اند.

– مهم ترین برنامه اقتصادی من این است که نگذارم اقتصاد ما مثل کره شمالی شود.

– خبرهای مثبتی دارم که تحریم ها برداشته می شود. با رفع تحریم ها می توان تورم را زیر ده درصد آورد.

– من قدرت مافوق بانک مرکزی می‌خواهم

– چرا کسی نمی آید پاسخگو باشد که بانک قوامین چگونه پایه پولی را بالا برد؟

– موسسات غیر مجازی که مشخص نشد پشتش چه کسانی هستند باعث افزایش نقدینگی شدند!

– من اگر رئیس جمهور شوم تعهد می دهم که دست تو جیب بانک مرکزی نخواهم کرد

– قبل از خروج از بانک مرکزی ۲ تا ۳ هزار فرد زیر ۱۸ سال شناسایی کردیم که تراکنش چندهزار میلیاردی داشتند

– ریل اقتصادی کشور به دست دلالان افتاده است.

– ما در سال ۲۰ درصد هزینه تحریم می‎دهیم.

– ما پارسال ۸۰ میلیارد دلار صادر کردیم که ۱۶ میلیارد دلار آن شده هزینه مبادلاتی تحریم. این پول ۸ برابر یارانه‎ای است که به مردم می‎دهیم.