برخی منابع مانند صابرین نیوز خبر دادند، یک پهپاد مهاجم بمبگذاری شده به پایگاه سوم التوحید در بخش نظامی سفارت آمریکا اصابت کرده است.
برخی منابع  نیز می‌گویند که این پهپاد مهاجم در داخل منطقه سبز ساقط شده است.

منابع دیگر مانند شفق نیوز عراق به نقل از منابع آگاه امنیتی گزارش داد که سه پهپاد به سفارت آمریکا حمله کرده‌اند اما هر سه ساقط شدند. یکی با سامانه ضد هوایی موسوم به «سی رام» و دو پهپاد دیگر با فناوری‌های جنگ الکترونیکی و راداری از کار افتادند.