کاسیا در بیانیه‌ای در وبسایت خود گفت که درحال تحقیق درباره یک “حمله بالقوه” است.

“هانترس لبز” مدعی شده یک گروه باج افزاری به نام “آر ایویل” مسئول حمله است که به روسیه مربوط می شود.

به گزارش بی‌بی‌سی، این گسست در حریم امنیتی عصر جمعه درحالی آشکار شد که شرکت ها در سراسر آمریکا خود را برای تعطیلات روز استقلال که از شنبه تا سه شنبه ادامه دارد آماده می کردند.

کاسیا در بیانیه‌ای گفت که “شمار کوچکی” از شرکت ها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، هرچند هانترس لبز گفت که شمار آنها از ۲۰۰ گذشته و درحال افزایش است.