بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه در دور دوم انتخابات مناطق بیش از ۶۶ درصد واجدین شرایط رای دادن، پای صندوق رای حاضر نشدند. کمترین مشارکت مربوط به پاریس بود که تنها حدود ۲۳ درصد مردم در انتخابات مشارکت کردند.

نتایج شمارش آرا نشان می‌دهد جمهوریخواهان کرسی بیشتر مناطق ۱۳ گانه را از آن خود کردند و پس از آن سوسیالیست‌ها قرار گرفتند. نمایندگان حزب ” جمهوری به پیش ” مکرون در همه مناطق زیر ده درصد آراء را کسب کرد.

حزب راست افراطی “اجتماع ملی ” مارین لوپن دیگر نامزد ریاست جمهوری ۲۰۲۲ نیز ناکام بزرگ انتخابات مناطق لقب گرفته است.

ناتوانی مکرون در تامین خواسته‌های مردم فرانسه و نیز بروز جنبش جلیقه زرد‌ها که به دلیل فاصله طبقاتی در این کشور شکل گرفته است از دلایل ناکامی حزب رئیس جمهور فرانسه در انتخابات اخیر بود.