این سفارت افزوده است، سفارت ایالات متحده دائماً در حال برنامه ریزی برای موارد احتمالی و چگونگی کاهش خطرات برای برنامه‌هاست. ما از چالش‌های امنیتی برای فعالیت در افغانستان آگاه هستیم و حضور خود را در صورت لزوم برای رفع این چالش‌ها تنظیم خواهیم کرد.

در ادامه پیام سفارت آمریکا آمده است: اطمینان داریم می‌توانیم کار خود را به روشی ایمن و به نفع افغانستان و روابط دو جانبه انجام دهیم. مشابه تمام مأموریت‌های ما در خارج از کشور، سفارت برای حفاظت ایمن از پرسنل، امکانات و برنامه‌های امنیتی خوبی ایجاد کرده است.

در آخر پیام توییتری، این سفارت افزوده است، همانطور که بایدن و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه گفتند، به رغم اینکه حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان پایان می‌یابد، سفارت ایالات متحده برنامه‌های کمک‌های دیپلماتیک، بشردوستانه و امنیتی‌ این کشور را در افغانستان ادامه خواهد داد. مشارکت پایدار!