همچنین مدال افتخار و لوح تقدیر فدراسیون کوهنوردی توسط دکتر سلطانی‌فر و رضا زارعی رییس فدراسیون کوهنوردی به امیرحبیب‌الله سیاری اهدا شد.