این هافبک دفاعی که یکی از بازیکنان مورد تایید و مورد علاقه گل محمدی محسوب می شود در بوشهر در حالی در ترکیب اصلی سرخ پوشان به میدان رفت که در اواخر بازی در نیمه دوم یک خط به عقب برده شد و در خط دفاعی به کار خود ادامه داد تا برای دقایقی در پستی غیرتخصصی به بازی گرفته شود.

به نظر می رسد با توجه به محدودیت هایی که در دفاع میانی پرسپولیس حس می شود، یحیی در نظر دارد چند مهره خود را در پست مهمی مثل دفاع میانی مورد ارزیابی قرار دهد تا در صورت لزوم دستش برای جایجایی نفرات در بازی های آینده باز باشد. شواهد و قرائن از این حکایت دارد که یکی از این نفرات میلاد سرلک است که برای حضور در پستی غیرتخصصی در ادامه فصل کاندیدا شده است.