او در خصوص اینکه آیا جهانگیری برنامه های خود را به نهاد اجماع ساز ارایه کرده یا نه، گفت: در جلسه قبلی آقای جهانگیری هنوز تصمیم نهایی برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ را نگرفته بود و به همین دلیل برنامه های خود را به صورت مکتوب ارائه نکرد. ایشان فقط دقایقی در جلسه حضور داشتند، زیرا باید به جلسه هیات دولت می رفتند، اما در همان مدت زمان کم  هم به بیان مشکلات کشور و اولویت هایی مانند سیاست خارجی، گرانی ها و بیکاری پرداختند ولی هنوز برنامه تفصیلی ارائه نداده اند.

او در خصوص کاندیدا شدن لاریجانی گفت: لاریجانی فرد زیرکی است اما طبق شواهد لاریجانی مدتی است چراغ خاموش برای انتخابات فعالیت می‌کند و برای کاندیدا شدن برنامه دارد.