این مراسم به مناسبت ١٧ شوال سالروز نبر پهلوانانه حضرت علی علیه السلام با عمربن عبدود که در تقویم رسمی روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای نامگذاری شده است ، برگزار می شود .