کاری بزرگ در کارگاهی کوچک

شناسهٔ خبر: OTM3NjU -
بانوی درودی در استان لرستان با اندک سرمایه ای کار بزرگ تولید لباس های بیمارستانی را آغاز کرده است.

به گزارش پیک نکا، بانوی درودی در استان لرستان با اندک سرمایه ای کار بزرگ تولید لباس های بیمارستانی را آغاز کرده است. این بانوی لرستانی با اندکی سرمایه ای که توسط یکی از انجمن های حمایتی مردمی دریافت کرده کارگاهی کوچک در خانه خود بوجود آورده است و لباس های بیمارستانی چند استان کشور را تأمین می کند. وی گذشته از اینکه درآمد پایداری را برای خود بوجود آورده برای 8 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم نیز اشتغال ایجاد کرده است.

انتهای پیام/ش

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه