بزرگترین جشنواره نمایش هوایی نظامی جهان

شناسهٔ خبر: OTM3NDM -
بزرگترین جشنواره نمایش هوایی نظامی جهان همچون سال های گذشته در گلوچسترشایر انگلیس برگزار شد.

به گزارش پیک نکا،

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه