داریوش فرضیایی «عمو پورنگ » در بیمارستان بستری شد + عکس

شناسهٔ خبر: MTExMzQ2 -

به گزارش پیک نکا،داریوش فرضیایى (عموپورنگ) در بیمارستان بسترى و تحت عمل جراحى کیسه صفرا قرار گرفت.

بهداشت نیوز

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه