توزیع 1565 تن کود اوره توسط کارگزاری های تعاونی در نکا

شناسهٔ خبر: MTE2OTQx -
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع یک هزارو 565تن کود کشاورزی اوره توسط کارگزاری توزیع کود تعاونی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در سطح شهرستان نکا خبر داد.

به گزارش پیک نکا، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع یک هزارو 565تن کود کشاورزی اوره توسط کارگزاری توزیع کود تعاونی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در سطح شهرستان نکا خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران توسط 4کارگزار تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان و روستاییان متقاضی تحت نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توزیع شد./شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


 

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه