دادستان مرکز مازندران اعلام کرد

دادستان مرکز مازندران اعلام کرد: تکذیب خبر بازداشت مدیر استانی جهاد کشاورزی

شناسهٔ خبر: MTE2ODcz -
دادستان مرکز مازندران خبر بازداشت مدیراستانی جهاد کشاورزی مازندران را تکذیب کرد.

به گزارش پیک نکا، سیدیونس حسینی عالمی در گفت و گویی اظهار کرد: روزگذشته خبری درفضای مجازی منتشرشده ودست به دست می شود درحالیکه این خبردر4  شهریورماه گذشته منتشرشده و مربوط به یک مدیر استان بوده است.

حسینی عالمی با انتقاد ازجوسازی رسانه ای و انتشار اخبار کذب گفت: اینجانب در روزهای گذشته هیچگونه گفتگو ومصاحبه خبری نداشته ام و خبر منتشر شده در فضای مجازی ورسانه های خبری متعلق به گذشته است وقطعا در این مورد پیگیری بیشتری انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: رسالت اصحاب رسانه برکسی پوشیده نیست  بدیهی است یک اقدام اصحاب رسانه می تواند التهاب آفرین یا آرامش بخش باشد، رسانه ها باید با رعایت کلیه موازین وقوانین ، اخباررا منتشرکنند واز انتشار اخبار جعلی و کذب  به  شدت  دوری کنند.

 

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه