عکس/احیاء شب نوزدهم رمضان در حرم رضوی

شناسهٔ خبر: MTE2MDM4 -

به گزارش پیک نکا،  مراسم احیاء شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در حرم منور رضوی برگزار شد.

 احیاء شب نوزدهم رمضان در حرم  رضوی

احیاء شب نوزدهم رمضان در حرم رضوی

 احیاء شب نوزدهم رمضان در حرم  رضوی

احیاء شب نوزدهم رمضان در حرم رضوی

 احیاء شب نوزدهم رمضان در حرم  رضوی

احیاء شب نوزدهم رمضان در حرم رضوی

 احیاء شب نوزدهم رمضان در حرم  رضوی

احیاء شب نوزدهم رمضان در حرم رضوی

 احیاء شب نوزدهم رمضان در حرم  رضوی

احیاء شب نوزدهم رمضان در حرم رضوی

 احیاء شب نوزدهم رمضان در حرم  رضوی

احیاء شب نوزدهم رمضان در حرم رضوی

  •  
 

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه