تشکلهای مردم نهاد مازندران برای صرفه جویی آب فعال شوند

شناسهٔ خبر: MTE0MDI2 -
معاون سیاسی وامنیتی استاندارمازندران، خواستار فعال شدن تشکلهای مردم نهاد درموضوع خشکسالی ودرخواست از مردم برای صرفه جویی ومدیریت درمصرف آب استان شد.

به گزارش پیک نکاْ احمد حسین زادگان روز یکشنبه در جلسه مقابله با بحران خشکسالی که با حضور فرمانداران شهرستانهای آمل، بابل، بابلسر، فریدونکنار ومحمودآباد درمحل فرمانداری آمل برگزار شد، گفت: متاسفانه واقعیت موجود اقلیم مازندران اکنون رو به خشکسالی پیش می رود و برای مدیریت استفاده و برداشت از منابع موجود آب دراستان باید از همه ظرفیت ها به خصوص تشکل های مردمی برای آگاه سازی درخصوص کاهش مصرف و صرفه جویی دراین حوزه استفاده شود.
وی ، تغییرالگوی کشت محصولات کشاورزی درمناطق کم آب استان را یکی از راهکارهایی که درجلسات هفتگی خشکسالی وشورای کشاورزی استان برآن بحث وتبادل نظر می شود، بیان کرد وافزود: لزوم تغییر الگوی کشت در مناطق شرقی مازندران که با شرایط کم آب و خشکسالی بیشتری نسبت به دیگرمناطق استان مواجه هستند، ضروری است.
** ضرورت بیمه محصولات کشاورزی
معاون سیاسی وامنیتی استاندارمازندران با اشاره به اینکه مازندران هم به واسطه تغییراقلیم دریک دهه گذشته دچار تغییرات وخسارت های زیادی از این پدیده آب وهوایی شده است، گفت: با توجه به شرایط پیش آمده نمی توان دست روی دست گذاشت و کاری انجام نداد، مردم انتظار مدیریت قوی وهماهنگ از سوی دولت برای برون رفت از وضع موجود در استان را دارند.
حسین زادگان، همچنین به جلو انداختن فصل شالیکاری درمازندران را یکی از راهکارهای پیشگیری با کم آبی دراستان بیان کرد وگفت: با توجه به کاهش بارندگی درسال گذشته، حجم خروجی آب رودخانه های استان به سمت سدها نیز کاهش چشمگیری داشته و ضرورت دارد دراین بخش کشاورزان به موضوع بیمه محصولات اهمیت ویژه داشته باشند.
وی از سازمان جهاد کشاورزی ومدیریت صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان خواست، ازهمه ظرفیت ها برای زیرپوشش بردن بیشتر کشاورزان به منظور کاهش خسارت های احتمالی استفاده کنند.
** توزیع عادلانه حوزه آبریز هراز
معاون سیاسی امنیتی استاندارمازندران با بیان اینکه بیش از 100هزار هکتار از زمین های کشاورزی شهرهای مرکزی استان از رودخانه هراز وحوزه آبریز این رودخانه تامین می شود، ادامه داد: انتظاراست که مدیریت بهره برداری ومدیریت توزیع منابع آب استان با مدیریت منظم و توزیع عادلانه آب ازسدانحرافی هزارسنگر آمل، آب مورد نیاز شهرهای گروه الف را در زمان کشت برنج برطرف وتامین کند.
دشت 110 هزار هکتاری درحوزه آب ریز 'هراز' نیمی از زمین های برنجکاری مازندران را در شهرهای آمل، بابل، بابلسر، فریدونکنار ومحمودآباد را شامل می شود.
براساس آمار ، نزولات آسمانی در مازندران سالانه 15 میلیارد مترمکعب است که هشت میلیارد مترمکعب آن تبخیر شده و هدر می رود و 6 میلیارد و 850 میلیون مترمکعب باقی می ماند.
از این میزان چهار میلیارد و 900 میلیون مترمکعب آب های سطحی شامل رودخانه ها، چشمه ها و یک میلیارد و 950 میلیون متر مکعب آب های زیرزمینی است که از آب های سطحی فقط 750میلیون مترمکعب یعنی 11درصد آن توسط سدها مهار می شود.

ایرنا مازندران

 

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه