عکس/ بازار پرندگان کابل

شناسهٔ خبر: MTA4ODcz -

به گزارش پیک نکا،چند دهه جنگ و ناآرامی در افغانستان ، مردم خسته از جنگ را بر آن داشته تا آرامش همنشینی با این پرنده ها را انتخاب کنند.

بازار کاه‌فروشی کابل بیشتر مردان هستند اما گاه زنان برقه پوش هم در میانشان دیده می‌شود

بازار کاه‌فروشی کابل بیشتر مردان هستند اما گاه زنان برقه پوش هم در میانشان دیده می‌شود

فروشنده‌‌ها می گویند بیشتر پرنده‌ها را از سراسر افغانستان شکار می‌کنند

فروشنده‌‌ها می گویند بیشتر پرنده‌ها را از سراسر افغانستان شکار می‌کنند

بازار پرندگان کابل

بازار پرندگان کابل

گاه حتی پرندگان نایاب هم در قفس‌های متعدد به چشم می خورند

گاه حتی پرندگان نایاب هم در قفس‌های متعدد به چشم می خورند

کبوتر، قناری، کبک و خروس های جنگی در گوشه و کنار بازار

کبوتر، قناری، کبک و خروس های جنگی در گوشه و کنار بازار

در این بازار پرنده‌ها گاه به قیمت‌های نامتعارف فروخته‌ می‌شوند

در این بازار پرنده‌ها گاه به قیمت‌های نامتعارف فروخته‌ می‌شوند

بازار پرندگان کابل

بازار پرندگان کابل

برخی از آن‌ها از کشورهای همسایه نظیر ایران و پاکستان وارد می شوند

برخی از آن‌ها از کشورهای همسایه نظیر ایران و پاکستان وارد می شوند

کبک چوکار با خط باریک سیاه حلقه‌ای شکل دور چشمان و سینه‌اش خریدار بسیار دارد

کبک چوکار با خط باریک سیاه حلقه‌ای شکل دور چشمان و سینه‌اش خریدار بسیار دارد

کوتاه کردن ناخن پرندگان

کوتاه کردن ناخن پرندگان

نگهداری از پرندگان حال بهانه‌ایست کوچک برای دور نگهداشتن مردم از استرس زندگی در قلب ناآرامی و آشوب

نگهداری از پرندگان حال بهانه‌ایست کوچک برای دور نگهداشتن مردم از استرس زندگی در قلب ناآرامی و آشوب

نمایی از بازار پرندگان کابل

نمایی از بازار پرندگان کابل

تنوع پرندگان در بازار کابل

تنوع پرندگان در بازار کابل

بازار پرندگان کابل

بازار پرندگان کابل

 

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه