اینم لباس و ژست جدید ترامپ!

شناسهٔ خبر: MTA2Mzkx -
«توحش مدرن» عنوان کارتونی از حواد پیرمرزآباد است که شرق منتشرکرده است.

به گزارش پیک نکا،
 

 
 
 
 
 
 
 
نامه نیوز

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه