عکس/ گوریل‌های کوهی کنگو‎

شناسهٔ خبر: MTA1NTQy -

به گزارش پیک نکا،در این گزارش نگاهی داریم به زندگی گوریل های کوهی در پارک ملی ویرونگا در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو.

 

 

 

 

گوریل های کوهی جمهوری کنگو‎

گوریل های کوهی جمهوری کنگو‎

 

 

 

 

 

 

 

 

گوریل های کوهی جمهوری

گوریل های کوهی جمهوری

گوریل های کوهی جمهوری

گوریل های کوهی جمهوری

 

 

 

ارسال نظر

بالا
کیمیا سامانه