محسن هاشمی در ادامه و ضمن محکومیت حوادث تروریستی کابل افغانستان این حادثه را یک فاجعه دانست و گفت:  می دانیم در هفته اخیر فاجعه  تروریستی در کابل روی داد و  در مدرسه سید الشهدا  بیش از ۵۰ نفر شهید و ۱۵۰ نفر زخمی شدندلذا ضمن محکومیت این اقدام،  این حادثه را به برادران و خواهران افغان و مردم تهران و ایران تسلیت می گوییم و امیدواریم دیگر شاهد چنین عملیات تروریستی فاجعه آمیزی در بین مسلمانان نباشیم.