ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت زنی دررودخانه کاری، گرمرود بخش دشتسر وهراز از چهار صیاد غیرمجاز سه رشته دام ماهیگیری، دو دستگاه لنسر و ۲۰ قطعه ماهی کشف وضبط کردند.

همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل صیاد غیرمجازی را که بیش از ۱۰ قطعه ماهی خال قرمز در منطقه کوهستانی نمار صید نموده بود، دستگیر کردند.

در بابل هم ماموران یگان حفاظت محیط زیست دو متخلف را به همراه ۲ قبضه سلاح شکاری، لاشه سه قطعه سار و تعدادی فشنگ دستگیر کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی طی چندماموریت از صیادان غیرمجاز ۷۱ قطعه ماهی، ۵ دستگاه لانسر، ۲۵ رشته تورماهیگیری و یک رشته سالیک کشف وضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست ساری (محیط بانی هولار) از صیادان غیرمجاز ۱۰ دستگاه لنسر و ۵ قطعه ماهی طی پایش از مجموعه سد شهید رجایی کشف وضبط کردند.

همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ساری سه رشته دام در رودخانه تجن جمع آوری ودرماموریت دیگری ۶ رشته دام صیادی را ماموران محیط بانی هولار تخریب کردند.

در میاندورود ماموران یگان حفاطت محیط زیست طی اخباردریافتی مبنی برشکار غیرمجاز باداشتن حکم قضایی و باهمکاری ماموران نیروی انتظامی منزل یک متخلف در شهر سورک را بازرسی و کله تاکسیدرمی شده یک راس مرال، لاشه ۱۱ قطعه پرنده از نوع مرغابی، قرقاول، کبوتر، ابیا، یک قبضه سلاح شکاری وتعدادی فشنگ کشف وضبط کردند.

متخلفان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.