برگزاری رزمایش مشترک بین عربستان و آمریکا

النشره گزارش داد، وزارت دفاع عربستان اعلام کرد، امروز رزمایش تمرینی مشترک “پنجه عقاب۲ -۲۰۲۰ بین نیروهای زمینی سلطنتی عربستان و نیروهای آمریکایی در منطقه شمال غربی از سرگرفته شد.

این رزمایش‌ها ادامه تمرین‌های مشترک بین نیروهای زمینی بین دو کشور با هدف تقویت توافق همکاری و تلاش نظامی مشترک بین این دو کشور و تبادل کارشناسی‌ها و مفاهیم و افزایش آمادگی نظامی برای تقابل با چالش‌های منطقه‌ای است.