افتخار گفتگو با دکتر محمد اصفهانی رو داشتمو درکنار همکارای خوبم تلاش کردیم ساعاتی رو درکنارتون، با حال خوب سپری کنیم

عطسه رو هرروز از ساعت

۱۸ تا ۱۹

از شبکه سه

به صورت زنده

ببینید

مژده خنجری